مقالات

بیشتر از سی سال است که از روش TBNA در حیطه پزشکی استفاده می گردد. این روش برای اولین بار با سوزن های غیر منعطف و سخت در سال 1949 در بیمارستان جان هاپکینز توسط Dr. WANG و همکارانش مورد تست قرار گرفت که با استفاده از این سوزن ها دسترسی به تمام ضایعات مورد نظر پزشک فراهم نشده و نمونه گیری دقیق و با کیفیتی جهت بیوپسی حاصل نمی گردید،

امروزه با توجه به شیوع بیماری های صفراوی سالانه افراد زیادی به سرطان های بدخیم و خوش خیم مجاری صفراوی و پانکراس دچار می شوند.سرطان های بد خیم و خوش خیم مجاری صفراوی باعث مسدود شدن این مجاری و ایجاد مشکلات بسیاری برای بیماران می گردند،
که جهت درمان این بیماری به طور معمول از روش تصویربرداری ERCP استفاده می شود.روش ERCP ابتدا جهت تشخیص بیماری های صفراوی و پانکراس بوده که با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی استفاده از این روش در حیطه درمان نیز به طور کامل و جامع پاسخ گوی نیاز پزشک و بیمار بوده است.

جراحي-آرتروسكوپی-شانه-5

دررفتگی جلویی مكرر شانه نياز به درمان جراحی دارد و سابقه طولانی نتايج عمل باز با موفقیت بالا، در متون ارتوپدی موجود است.با توجه به اینكه گزارش های زيادی از جراحي آرتروسكوپی شانه در ایران وجود ندارد،هدف از اين مقاله گزارش نتايج كوتاه مدت جراحی آرتروسكوپی ضايعه بانكارت در ايران می باشد. (مقاله دکتر سهیل مهدی پور)