ارتوپدی

کیت ابزار درمان سندروم تونل کارپال

هنگام فشرده شدن و آسیب دیدن عصب مدین دست، فرد دچار درد، ضعف و بی حسی در کف دست خود شده که این بیماري با نام سندروم تونل کارپال (CTS) شناخته می شود.
جهت درمان این سندروم و  کاهش فشار وارد شده بر روي عصب مدین دست، از دو روش جراحی اندوسکوپی و جراحی باز استفاده می گردد.