مقالات داخلی

جراحی آرتروسکوپی شانه

دررفتگی جلویی مكرر شانه نياز به درمان جراحی دارد و سابقه طولانی نتايج عمل باز با موفقیت بالا، در متون ارتوپدی موجود است.با توجه به اینكه گزارش های زيادی از جراحي آرتروسكوپی شانه در ایران وجود ندارد،هدف از اين مقاله گزارش نتايج كوتاه مدت جراحی آرتروسكوپی ضايعه بانكارت در ايران می باشد. (مقاله دکتر سهیل مهدی پور)