اخبار

 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018

ورکشاپ آموزشی آرتروسکوپی شانه مهر ماه ۱۳۹۷ توسط کمپانی ConMed در شهر فرانکفورت آلمان برگزار گردید.
شرکت پویاطب برابران نماینده انحصاری ConMed امریکا در ایران با دعوت از تعدادی از اساتید برجسته این حوزه، افتخار به برداشتن گامی دیگر در جهت اعتلای جامعه جراحان شانه داشته است.

 • کنگره انجمن ارتوپدی - مهر 97
 • دکتر داود علیا
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 4
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 3
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 2

بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷ توسط انجمن جراحان ارتوپدی ایران در محل هتل المپیک تهران برگزار گردید.
شرکت پویاطب برابران نماینده انحصاری ConMed امریکا در ایران با حضور فعال خود در این کنگره آخرین محصولات کمپانی مذکور را به بازدید کنندگان محترم ارائه نموده است.

 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany

ورکشاپ آموزشی آرتروسکوپی زانو اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با حضور دکتر پابلو گِلبِر توسط کمپانی ConMed در شهر فرانکفورت آلمان برگزار گردید.
شرکت پویاطب برابران نماینده انحصاری ConMed امریکا در ایران با دعوت از تعدادی از اساتید برجسته این حوزه، افتخار به برداشتن گامی دیگر در جهت اعتلای جامعه جراحان زانو داشته است.

 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany -December 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany -December 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany -December 2018

ورکشاپ آموزشی آرتروسکپی شانه آذر ماه 1396 توسط کمپانی ConMed در شهر فرانکفورت آلمان برگزار گردید.
شرکت پویاطب برابران نماینده انحصاری ConMed امریکا در ایران با دعوت از اساتید ارجمند، جناب آقای دکتر خدادادی، جناب آقای دکتر نخعی و جناب آقای دکتر سبحانی مفتخر به حضور در این ورکشاپ آموزشی بود.

هشتمین سمینار جراحی شانه و آرنج توسط انجمن جراحان شانه و آرنج ایران در مهرماه 1396 در محل سالن فردوسی پژوهشگاه نیرو واقع در تهران برگزار گردید.
شرکت پویاطب برابران نماینده انحصاری ConMed امریکا در ایران به عنوان اسپانسر افتخار حضور در این سمینار را داشت.