اخبار

 • Attendance Pooya teb barabaran Company at the ORTHOBIT Congress 2019
 • Attendance Pooya teb barabaran Company at the ORTHOBIT Congress 2019
 • Attendance Pooya teb barabaran Company at the ORTHOBIT Congress 2019
 • Attendance Pooya teb barabaran Company at the ORTHOBIT Congress 2019

حضور شرکت پویاطب برابران در کنگره مشترک ارتوپدی
علوم پزشکی ایران / شهید بهشتی / تهران
سالن همایش های رازی
19 الی 22 آذرماه 1398

 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association

بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ 13 الی 17 آبان 1398 توسط انجمن جراحان ارتوپدی ایران در محل هتل المپیک تهران برگزار گردید.
شرکت پویاطب برابران نماینده انحصاری ConMed امریکا در ایران با حضور فعال خود در این کنگره آخرین محصولات کمپانی مذکور را به بازدید کنندگان محترم ارائه نموده است.

 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany - September 2018

ورکشاپ آموزشی آرتروسکوپی شانه مهر ماه ۱۳۹۷ توسط کمپانی ConMed در شهر فرانکفورت آلمان برگزار گردید.
شرکت پویاطب برابران نماینده انحصاری ConMed امریکا در ایران با دعوت از تعدادی از اساتید برجسته این حوزه، افتخار به برداشتن گامی دیگر در جهت اعتلای جامعه جراحان شانه داشته است.

 • کنگره انجمن ارتوپدی - مهر 97
 • دکتر داود علیا
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 4
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 3
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 2

بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷ توسط انجمن جراحان ارتوپدی ایران در محل هتل المپیک تهران برگزار گردید.
شرکت پویاطب برابران نماینده انحصاری ConMed امریکا در ایران با حضور فعال خود در این کنگره آخرین محصولات کمپانی مذکور را به بازدید کنندگان محترم ارائه نموده است.

 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany
 • American Orthopaedic Association April 2018 Frankfurt-Germany

ورکشاپ آموزشی آرتروسکوپی زانو اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با حضور دکتر پابلو گِلبِر توسط کمپانی ConMed در شهر فرانکفورت آلمان برگزار گردید.
شرکت پویاطب برابران نماینده انحصاری ConMed امریکا در ایران با دعوت از تعدادی از اساتید برجسته این حوزه، افتخار به برداشتن گامی دیگر در جهت اعتلای جامعه جراحان زانو داشته است.

 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany -December 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany -December 2018
 • American Orthopaedic Association - Frankfurt-Germany -December 2018

ورکشاپ آموزشی آرتروسکپی شانه آذر ماه 1396 توسط کمپانی ConMed در شهر فرانکفورت آلمان برگزار گردید.
شرکت پویاطب برابران نماینده انحصاری ConMed امریکا در ایران با دعوت از اساتید ارجمند، جناب آقای دکتر خدادادی، جناب آقای دکتر نخعی و جناب آقای دکتر سبحانی مفتخر به حضور در این ورکشاپ آموزشی بود.

 • Workshop Introducing ConMed's newest products
 • Workshop Introducing ConMed's newest products
 • Workshop Introducing ConMed's newest products

به منظور ارتقاء سطح دانش تخصصی کارشناسان تیم های فروش و اجرایی شرکت پویاطب برابران در تاریخ 5  آذرماه ۱۳۹۶ کارگاه آموزشی معرفی جدید ترین محصولات کمپانی ConMed توسط مدیر آموزش کمپانی مذکور  در این شرکت برگزار گردید.

 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 2
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 1
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 3
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 14
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 13
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 12
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 11
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 10
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 9
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 8
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 7
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 6
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 5
 • pooya teb barabaran in irranian orthopaedic association 4

بیست و پنجمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مورخ 29 آبان تا 3 آذر ماه توسط انجمن جراحان ارتوپدی ایران در محل هتل المپیک تهران برگزار گردید.
شرکت پویاطب برابران نماینده انحصاری ConMed امریکا در ایران با حضور فعال خود در این کنگره آخرین محصولات کمپانی مذکور را به بازدید کنندگان محترم ارائه نموده است.

هشتمین سمینار جراحی شانه و آرنج توسط انجمن جراحان شانه و آرنج ایران در مهرماه 1396 در محل سالن فردوسی پژوهشگاه نیرو واقع در تهران برگزار گردید.
شرکت پویاطب برابران نماینده انحصاری ConMed امریکا در ایران به عنوان اسپانسر افتخار حضور در این سمینار را داشت.

 • Seasonal course of Iranian Society of Hand Surgeons
 • Seasonal course of Iranian Society of Hand Surgeons
 • Seasonal course of Iranian Society of Hand Surgeons
 • Seasonal course of Iranian Society of Hand Surgeons
 • Seasonal course of Iranian Society of Hand Surgeons
 • Seasonal course of Iranian Society of Hand Surgeons
 • Seasonal course of Iranian Society of Hand Surgeons
 • Seasonal course of Iranian Society of Hand Surgeons
 • Seasonal course of Iranian Society of Hand Surgeons

در سال 1396 شرکت پویاطب برابران به منظور حمایت از فعالیت های علمی انجمن جراحان دست ایران اسپانسری دوره های فصلی انجمن مذکور را متقبل گردیده است.

 • 1
 • 2