AssistArm™
Surgical Limb Positioner

حرکت بازو در هنگام عمل شانه نقش بسیار مهم و کلیدی را به دلیل ارزیابی رباط ها و عضلات ایفا می کند.

AssistArm هنگام عمل این امکان را فراهم می سازد.

از مزایای این وسیله می توان گفت که در هنگام عمل کمک جراحان نیاز به نگه داشتن اندام را ندارند و می توانند بروی دیگر مسائل مهم تر تمرکز کنند. این دستگاه قابلیت کشش و چرخش را دارد.

از AssistArm  می توان در جراحی های آرتروسکوپی و شانه باز ، تروما در اندام فوقانی و آرتروپلاستی کامل شانه استفاده کرد.

همچنین می تواند در آرتروسکوپی زانو (ACL، منیسک ، تروما) ، تعویض زانو و تعویض کامل زانو مورد استفاده قرار گیرد.


 

لطفا جهت دریافت اطلاعات کامل و دریافت فایل ها و فیلم های آموزشی مرتبط با این محصول به زبان اصلی روی لینک زیر کلیک کنید:

AssistArm™