Y-Knot® Flex
All-Suture Anchor

سیستم Y-Knot® Flex با اندازه ای کوچک و ابزاری نوآورانه به گونه ای طراحی شده است که دسترسی راحتی به محل جایگذاری انکور داشته باشد. این انکورها ب میزان 55 درصد بیشتر از انکورهای معمولی موجب فیکسیشن می گردند.

این محصول جهت ترمیم PASTA، ترمیم عضلات دو سر دیستال و پروگزیمال و ناپایداری مچ پا می باشد.

NEW! Y-Knot® PRO Flex:

با روش جدید و بهینه دلیوری نیاز به تمیز کردن پس از بخیه نمی باشد.

دارای کارایی با تمام محصولات Y-Knot® Flex می باشد.


 

لطفا جهت دریافت اطلاعات کامل و دریافت فایل ها و فیلم های آموزشی مرتبط با این محصول به زبان اصلی روی لینک زیر کلیک کنید:

Y-Knot® Flex