CrossFT™ and GENESYS CrossFT™
Suture Anchors

آنکور سوچورهای CrossFT و GENESYS بصورت بیوکمپوزیت بوده که قدرت و قابلیت اطمینان بالایی را فراهم می آورند که در مقایسه با آنکور های دیگر متمایز می باشند. کانولاسیون این آنکور ها موجب بهبود تاندون ها می گردند.

آنکور GENESYS CrossFT ترکیبی از ماده کامپوزیتی GENESYS بوده که با رشد استخوان ثابت بوده و دارای استحکام می باشد.

 


 

لطفا جهت دریافت اطلاعات کامل و دریافت فایل ها و فیلم های آموزشی مرتبط با این محصول به زبان اصلی روی لینک زیر کلیک کنید:

CrossFT™ and GENESYS CrossFT™