CrossFT™ Knotless
Suture Anchor

محصول جدید کمپانی کانمد با نام CrossFT™ Knotless  آنکور سوچوری با مزایای بسیار جهت ترمیم روتاتورکاف می باشد.

  • میزان کشش کنترل شده جهت بهینه سازی تراکم تاندون ها
  • بسیار محکم : دارای بندهای دوتایی و عمیق جهت فیکسیشن استخوان های حفره دار
  • دارای کانال دریچه مایع مغز استخوان جهت فراهم نمودن شرایط مورد نیاز برای ترمیم مایع مغز استخوان

همچنین این محصول می تواند جهت ترمیم PASTA و آشیل استفاده گردد.

 


 

لطفا جهت دریافت اطلاعات کامل و دریافت فایل ها و فیلم های آموزشی مرتبط با این محصول به زبان اصلی روی لینک زیر کلیک کنید:

CrossFT™ Knotless