PopLok®
Knotless Suture Anchors - 3.5/4.5mm

سوچور انکورهای 3.5 و 4.5 میلی متری PopLok® Knotless، فیکسیشن های تاندون-استخوان را که قابل اعتماد و تجدید پذیر می باشند را جهت ترمیم روتاتورکاف فراهم می آورد.

مکانیزم قفل منحصر بفرد این محصول قابلیت اطمینان این محصول را افزایش می دهد.

همچنین این محصول توانایی کشش نخ بخیه را در محل مورد نظر پس از قرار دادن آنکور دارد.

این محصول جهت ترمیم PASTA و بازسازی MQTFL می باشد.

 


 

لطفا جهت دریافت اطلاعات کامل و دریافت فایل ها و فیلم های آموزشی مرتبط با این محصول به زبان اصلی روی لینک زیر کلیک کنید:

PopLok®