این محصول جهت ترمیم روتاتورکاف که مجموعه ای از عضلات و تاندون ها جهت تثبیت مفصل شانه و استحکام آن می شوند، می باشد. روتاتورکاف ها ممکن است در اثر ضربه ناگهانی و یا وارد شدن فشار دچار آسیب شده و نیاز به ترمیم داشته باشند. همچنین از این محصول می توان جهت تقویت روتاتور کاف، ترمیم عضله دوسربازوی دیستال و پروگزیمال، ترمیم ماهیچه گلوتئوس مدیوس و پروسه های مربوط به آشیل شانه، استفاده نمود.

پس از استفاده از این محصول به دلیل بهبود و پیشرفت روش جایگذاری انکور، نیازی به تمیز کردن سوچورها پس از جایگذاری انکور وجود ندارد.

این محصول با سوچورهای مختلفی مانند حالت روبانی، حالت نواری داشته که هرکدام مزایای خاص خود را دارا می باشند.

حالت سوچور روبانی موجب افزایش اتصال تاندون به استخوان شده  استحکام بیشتری نسبت به سایر حالت ها دارا می باشد.

مدل دیگری از این انکورها، شامل یک سوزن بوده که در عمل های جراحی باز از آن ها استفاده می شود.

 


 

لطفا جهت دریافت اطلاعات کامل و دریافت فایل ها و فیلم های آموزشی مرتبط با این محصول به زبان اصلی روی لینک زیر کلیک کنید:

NEW Y-Knot® RC All-Suture Anchor